Jesse Elviera

(Beart x Folkert)

Dirkje van Stal Hogewald

(Sipke x Jasper)

Djoy

Djoy Jede

(Maeije x Ulke)

Chica

Chica Jede

(Haike x Onne)

Anke

Anke fan Ramonahiem

(Tsjalle x Fridse)

Andrea K

Andrea K

(Jehannes x Jasper)

Alexander H

(Bene x Sape)

Hauke R

Hauke R

(Uldrik x Tsjalke)

Epona

Epona Af Hyttelmark

(Jouwe x Nykle)

Jinke v.d. Sanning

(Andries x Lolke)

Dauwine S.G.

(Jehannes x Jasper)

Sandra K

(Thorben x Leffert)

Wiebe

Wiebe

(Haitse x Mintse)

Ankie B

 (Jehannes x Meinse)

Aike

(Hessel x Beart)

Iris B

(Jehannes x Meinse)

Wikje

Wikje fan 't Haskerfjild

(Tsjalke x Olof)

Yette von Ihlow

(Tsjalle x Doaitsen)

fokje

Fokje van de Olde Mette Moate

(Hessel x Rypke)

tetske

Tetske T. van Sessing

(Epke x Meinse)

wonder

Wonder van de Meikade

(Epke x Maurus)

Harm fan Pankoeken

(Rommert x Maurits)

dobcke

Dobcke van de Olde Mette Moate

(Hessel x Rypke)

rikje t

Rikje T

(Norbert x Beart)

Reny fran Beritzholm

(Wimer x Fridse)

wendy

Wendy M. van de Slothoeve

(Fonger x Heinse)

femke

Femke van den Meyerhöfen

(Maeije x Thomas)

corina

Corina van de Meikade

(Alwin x Tsjalle)

tomke

Tomke fan de Vijfsprong

(Bartele x Leffert)

Thomas T

(Aarnold x Beart)

Calle

Calle Tjitse

(Hessel x Jasper)

Arie

Arie fan de Kadyk

(Jehannes x Beart)

hoofd

Gerke J

(Michiel x Monte)